Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs , het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Heeft u een vraag aan de MR?  Dan kunt u hen mailen naar mr.obssocrates@talenthoorn.nl.

In de MR hebben de volgende leden zitting:
Anne Nijpels (personeelsgeleding)
Cor Stuifbergen (personeelsgeleding)
Minou Kwast (personeelsgeleding)

Monique Geel-Lieshout (oudergeleding)
Carmen van der Kort (oudergeleding)
Mariska Vos (oudergeleding)
 

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.