Missie en visie

Het team van IKC Socrates werkt aan kennis en vaardigheden van kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot burgers die zich staande houden in een steeds veranderende maatschappij.

Missie en visie

Het team van IKC Socrates werkt aan kennis en vaardigheden van kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot burgers die zich staande houden in een steeds veranderende maatschappij.

Missie en visie

Dit doen zij vanuit een veilige basis met respect voor elkaar en in een voorspelbare leeromgeving. 

Pijlers die ons onderwijs weergeven zijn:
- Een vreedzaam IKC
- Structuur en veiligheid
- Instructie op niveau met het gebruik van leerpleinen
- Thematisch werken

Ouder aan het woord

Mijn kind voelt zich veilig op Socrates.