Kwaliteit en opbrengsten

Obs Socrates stuurt aan op een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen, de kwaliteitszorg.

Kwaliteit

Obs Socrates stuurt aan op een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen, de kwaliteitszorg.

Kwaliteit basisonderwijs

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. Socrates investeert in de kwaliteit van leraren en schoolleider. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. 
 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en te bewaken, werken wij met WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). Het WMK kent een aantal vragenlijsten, deze worden door leerkrachten, directie, kwaliteitscoördinatoren of ouders ingevuld.

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. De overheid stimuleert openheid over de kwaliteit van scholen. Zo kunnen ouders scholen vergelijken via de website Scholenopdekaart.nl.

Klik hier om naar de website 'Scholen op de kaart' te gaan.

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.