Ouderportaal

Ouderportaal

Ouderportaal op IKC Socrates

Onderwijs
Op IKC Socrates werken wij met het ouderportaal van BasisOnline. Dit is een informatieplatform voor ouders/verzorgers. U kunt hier verschillende informatie vinden:

- de nieuwsbrieven die 1x per maand verstuurd worden
- het weekoverzicht van de leerkracht van uw kind. Deze wordt elke week verstuurd.
- foto's gemaakt door de leerkracht van uw kind(eren).
- de digitale boekenkast met allerlei documenten die voor u van belang kunnen zijn.
- het afwezig melden van uw kind
- het inschrijven voor de oudergesprekken (3x per jaar)

Uw kind afwezig melden via Ouderportaal
U kunt uw kind afwezig melden via het Ouderportaal.
Dit kan tot 8:10 uur via het Ouderportaal en na 8:10 uur (dan staat de leerkracht voor de groep en kan het lezen van Ouderportaal niet gegarandeerd worden) bellen met school (0229-707721).

Hoe meld ik mijn kind afwezig in Ouderportaal?
- Ga naar de module "absenties"
- Klik op + (toevoegen) Wanneer het om een bepaalde tijd gaat klik dan op het schuifje 'hele dag'. Deze zal rood worden waarna ook tijden zullen verschijnen. Kies de gewenste tijd.
- Vul de 'datum' en de 'reden' in. Let op: het is verplicht om een reden op te geven.
- Controle, aanpassen waar nodig.
- Klik vervolgens op de knop: 'aanvraag versturen'.
- De groepsleerkracht krijgt een bericht. Ze gaan uw aanvraag goed- of afkeuren.

Let op: we verwerken alleen de afwezigheid van een kind met als reden medisch (huisarts, specialist, ziekenhuis), tandarts/orthodontist, therapie onder schooltijd of ziek zijn. Verlofaanvragen gaan nog steeds via het verlofformulier en dus niet via Ouderportaal.

Via onderstaande link kunt u de uitleg nog eens rustig doorlezen:
Uitleg afwezig melden via Ouderportaal

Opvang
Bij de opvang maken we gebruik van het Ouderportaal Konnect. 

Waarvoor gebruik ik het Ouderportaal?
- In het ouderportaal van Konnect kunt u alles omtrent uw opvangcontract terugvinden. 
- In de agenda ziet u de geplande opvangdagen en tijden. 
- Ruilen van dagen, afmeldingen en aanvragen voor extra opvang, flexibele opvang en vakantieopvang doet u in het ouderportaal Konnect. 
- Deze is zowel in webversie als via een app beschikbaar,

Klik hier voor de handleiding van het Ouderportaal van Konnect.
De URL voor het inloggen bij het Ouderportaal is: http://kinderopvangwestfriesland.ouderportaal.nl

Ouder aan het woord

Mijn kind voelt zich veilig op Socrates.