Identiteit

IKC Socrates is een openbaar integraal kindcentrum. Dat wil zeggen dat ons IKC toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid in godsdienst of levensovertuiging.

Identiteit

IKC Socrates is een openbaar integraal kindcentrum. Dat wil zeggen dat ons IKC toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid in godsdienst of levensovertuiging.

Identiteit

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening waar in ieder geval onderwijs en kinderopvang integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. In een IKC zijn de visie op ontwikkeling en voorzieningen geïntegreerd. Er wordt gewerkt onder één leiding, met één team en één pedagogische visie die netwerken vormen rondom het kind. In een integraal kindcentrum werken de kernpartners structureel samen om een hedendaags, sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. Naast de kernpartners wordt er ook samengewerkt met zorg- en ondersteuningsinstellingen en welzijnsorganisatie(s).

Openbaar 
IKC Socrates is een openbaar kindcentrum. Dat betekent dat het kindcentrum toegankelijk is voor alle kinderen ongeacht kleur, religie, etniciteit, gender of lichamelijke kenmerken. De slogan van het openbaar onderwijs is 'Waar verhalen samenkomen'. Hiermee wordt nog eens benadrukt dat elk kind zijn eigen verhaal en achtergrond heeft en dat in de samenkomst van die verhalen juist de kracht van deze vorm van onderwijs zit. Als SCIO Groep ondersteunen wij deze gedachte. Doordat ieder kind zijn eigen kennis, talent en overtuigingen meeneemt, ontstaat op een IKC een mooie mix. Op een openbaar IKC vinden we elkaar in hoe we gelijk zijn. Tegelijkertijd is er ruimte om over verschillen te praten. Door het werken met een doorgaande (leer)lijn wordt ingezet op de brede ontwikkeling van de kinderen. Door deze doorgaande leerlijn kunnen de kinderen goed gevolgd en begeleid worden en zorgen we dat het kind alle kansen geboden wordt om zich breed te ontwikkelen

Ouder aan het woord

Mijn kind voelt zich veilig op Socrates.