Identiteit

IKC Socrates is een openbaar IKC. Dat wil zeggen dat ons IKC toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid in godsdienst of levensovertuiging.

Identiteit

IKC Socrates is een openbaar IKC. Dat wil zeggen dat ons IKC toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid in godsdienst of levensovertuiging.

Verschillen

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee door samen met de kinderen die verschillen zonder waardeoordeel aan de orde te stellen. Zo krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf. Onze kinderen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
 

Ontmoetingsonderwijs

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Het motto is: 'Niet apart, maar samen'. Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan en een goede basis meekrijgen om uit te groeien tot zelfstandige, (zelf) kritische burgers die ieder op hun eigen wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.