Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Het kinderdagverblijf van IKC Socrates bestaat uit verschillende groepen, we beschikken over een babygroep (0-3 jaar), twee verticale groepen (0-4 jaar) en een 3+ groep (3-4 jaar).

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Het kinderdagverblijf van IKC Socrates bestaat uit verschillende groepen, we beschikken over een babygroep (0-3 jaar), twee verticale groepen (0-4 jaar) en een 3+ groep (3-4 jaar).

KDV babygroep (0-3 jaar)

Een van de groepen bij basisschool Socrates is speciaal ingericht voor de allerjongste kinderen. Ze kunnen hier rustig op hun eigen niveau de groep ontdekken. Er is een grondbox met spiegelwand en speelwand. Er wordt op deze leeftijd ook al veel aandacht besteed aan het samen lezen. Voorlezen of samen naar plaatjes kijken stimuleert de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Voor onze allerkleinsten is er een wieg aanwezig op de groep.

KDV verticale groep (0-4 jaar)

De twee verticale ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen heerlijk kunnen spelen in diverse hoeken. We werken met de VVE methode Startblokken. Hierbij wordt door middel van spel de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Bij Startblokken gebruiken we thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de baby’s is er een grondbox aanwezig om veilig in te kunnen kruipen en te spelen. Tijdens de activiteiten wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van baby’s en peuters. Er is een goede samenwerking met de scholen en de leerlingen van school komen met regelmaat langs om voor te lezen aan de kinderen.

KDV 3+ groep (3-4 jaar) 

Bij IKC Socrates hebben we een speciale groep voor kinderen vanaf drie tot vier jaar oud. Onze ervaring heeft ons geleerd dat driejarige kinderen een grote stap in hun ontwikkeling zetten. Ze hebben behoefte aan gerichte spelactiviteiten en oefenen met vaardigheden die hen straks op de basisschool goed van pas komen. Hun leerbehoefte wordt groter en hun spel complexer. Ze zijn in toenemende mate in staat om echt samen te spelen en te leren van elkaar. In de groep bieden we een omgeving aan waarin deze natuurlijke leerbehoefte alle ruimte krijgt en de materialen zijn afgestemd op hun leeftijd.

De brede ontwikkeling staat voorop bij de peuters. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en zelfstandigheid versterken gaan hand in hand. De basis van ontwikkeling is nieuwsgierigheid, jezelf durven uiten, samen willen spelen en zelfvertrouwen.

In de groep bieden we activiteiten aan die verbonden zijn aan een onderwerp uit het dagelijkse leven van de peuter, geordend in een thema. Gebleken is dat daarmee de spelbetrokkenheid sterk vergroot. Kinderen doen niets liever dan spelen en door middel van spelactiviteiten geven we ze de beste kansen op leer- en ontwikkelingsprocessen. De spelactiviteiten variëren van rollenspel tot schrijfactiviteit, van bouwen en construeren tot gespreksactiviteiten.

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten te lezen: 
Socrates: kinderdagverblijf en peutergroep en de BSO 
Socrates dependance op de Lage Hoek: kinderdagverblijf met maatwerkgroep en de BSO.

Kindcentrum Socrates is 52 weken per jaar geopend van 7.00-18.30 uur en de maatwerkgroep zelfs van 6.00-19.30 uur. Wij bieden een mooie doorgaande lijn voor kinderen van 0-12 jaar, die volledig op elkaar is afgestemd. De opvang van Kindcentrum Socrates wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven. 

Email: socrates@kinderopvangwestfriesland.nl

Nog meer weten over de opvang van Kindcentrum Socrates?
Volg ons op Facebook of Instagram.

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.