Verlof, ruildagen en extra opvang

Verlof

Verlof aanvragen

Onderwijs
Voor extra verlofdagen, ook op grond van religieuze overwegingen, bent u verplicht een verlofformulier in te vullen. Voor het beoordelen van de verlofaanvragen staan wij regelmatig in contact met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Hoorn.

Het verlofformulier is verkrijgbaar op school of hier te downloaden. Voor de richtlijnen verlof buiten
schoolvakanties, klik hier.
Bij een verlofaanvraag vanwege werk dient u  altijd een verklaring van de werkgever bij te voegen.
Uw verlofaanvraagt dient minimaal 8 weken van te voren te worden ingediend bij de directie.

Helaas is het nog niet mogelijk om de verlofaanvragen digitaal af te handelen, omdat de afdeling leerplicht van de gemeente Hoorn een ingevulde en ondertekende aanvraag verlangt. Wilt u uw aanvraag zoveel mogelijk voorzien van relevante bijlagen?

De gemeente Hoorn heeft een vraag & antwoord pagina met betrekking tot leerplicht en verlof. Deze is te bekijken: https://www.hoorn.nl/leerplicht#tab2

Opvang
In de volgende documenten vind u de regels met betrekking tot ruildagen en extra opvangdagen.
Ruildagen en extra opvang KDV
Ruildagen en extra opvang BSO

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.