Oudervereniging en medezeggenschapsraad

Oudervereniging en medezeggenschapsraad

De oudervereniging (OV)
De oudervereniging organiseert in overleg met de eventmanager van Socrates allerlei leuke activiteiten. Aangezien we voor veel activiteiten hulp nodig hebben van ouders, hopen we dat u ons regelmatig mee wilt helpen om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Want, net als bij iedere andere vereniging, kan een oudervereniging niet zonder inzet van de ouders. U kunt zich opgeven voor allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, Koningsspelen enzovoort. Daarnaast worden er door leerkrachten regelmatig oproepen gedaan om te helpen in de klas of om mee te rijden naar een activiteit/excursie.  Uw hulp wordt erg gewaardeerd.

De volgende ouders hebben zitting in de oudervereniging:
Arnold van Oostrum (voorzitter)
Arjan Ensink (penningmeester)
Jolien Bijhouwer (notulist)
Debbie Visser 
Regina Vink
Ester Bijl
Rachel Kreuk
Sabine Ensink
Mariska Vos

Heeft u een vraag aan de OV? Dan kunt u hen mailen naar ov.obssocrates@talenthoorn.nl

Via onderstaande link kunt u de notulen van de vergaderingen teruglezen:
OV notulen
 
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs , het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Heeft u een vraag aan de MR?  Dan kunt u hen mailen naar mr.obssocrates@talenthoorn.nl.

In de MR hebben de volgende leden zitting:
Eveline Kooter (teamlid en voorzitter)
Carrin Dienaar (teamlid)
Yvonne van Rooyen (teamlid)
Maurice van der Starre (ouder)
Mariska Vos (ouder)
Monique Lieshout (ouder)

Via onderstaande link kunt u de notulen van de vergaderingen teruglezen:
MR notulen

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.