Kind en Motoriek

Kind en Motoriek

Kind en motoriek

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen,
schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en
gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek.
Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Sommige kinderen vinden bewegen soms lastig. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met
leeftijdsgenootjes bij spelletjes als voetbal of klimmen. Het kan gebeuren dat deze kinderen sporten
en bewegen steeds minder leuk gaan vinden. Ook komt het voor dat kinderen moeite hebben met
netjes schrijven of tussen de lijntjes blijven bij het schrijven.

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer plezier in het bewegen krijgen, of een netter
handschrift ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen. Bij de
kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend. Denk aan grote
vaardigheden als rennen, hinkelen, huppelen of evenwicht en kleine vaardigheden als knutselen of
bijvoorbeeld schrijven. In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen worden de vaardigheden
getraind.

Wendy is werkzaam als kinderoefentherapeut bij Kind en Motoriek, en werkt ook op Socrates.
Wendy kan leerlingen, na een hulpvraag van de leerkracht, screenen en behandelen. Dit alles
natuurlijk in samenwerking met de ouders/verzorgers. Voor vragen over de motoriek of het bewegen
van uw kind kunt u bij haar terecht. Dit kan op school of u kunt via e-mail contact met haar
opnemen: wendy@kindenmotoriek.nl

Voor meer informatie over Kinderoefentherapie, neem eens een kijkje op www.kindenmotoriek.nl
 

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.